Helseforbedring

En reise mot et helere liv.

Hva vi gjør

Vi tar utgangspunkt i at kroppen er et selvhelbredende system, som hvert sekund strever etter helse og vitalitet.

Helseforbedring betyr å optimalisere funksjonen i kroppens systemer; bevegelsesapparat, fordøyelsesapparat, immunforsvar og nervesystem, og samspillet mellom dem.

Fokusområder

Først kartlegger vi hvor du er i dag. Jeg sender med deg et kartleggingsskjema som du skal fylle ut over 1 uke. Her skal du skrive ned alt du spiser (!), både mat og snacks. Jeg er også veldig interessert i hvordan maten får deg til å føle deg, både før, under og etter at du har spist den. Dette er veldig nyttig informasjon!

Så skal vi så smått begynne med endring:

Her gjelder å tilføre kroppen sin minst mulig av stoffer som skaper problemer. Men fordi det er mye lettere å legge til enn å trekke fra, hvertfall i begynnelsen, så fokuserer vi på det det skal være mest mulig av: planter i alle farger og fasonger, gode fettsyrer, nok vann, og gode kilder til protein.

Når disse tingene er på plass kan vi begynne med mer målretta endringer. For mange er dette intervensjon nok! Noen trenger imidlertid å dykke litt dypere i tarmhelse.

Uten, eller med for lite eller dårlig kvalitet på søvnen er det ikke lett å holde seg frisk, verken fysisk eller mentalt. 

Vi kartlegger her også, får oversikt over hvordan søvnen er og hva som eventuelt kan påvirke den. Så lager vi en plan, og begynner endringsbevegelsen!

Igjen, vi kartlegger først, i 1 uke. Eget skjema for dette også, igjen med mye vekt på følelsene.

Her er et helt spekter, og det viktigste er at du begynner der du er. Om du sitter eller ligger mye, så er gange det viktigste å komme i gang med. Husk gode sko! Og få gjerne med deg en venn, på fire eller to bein.

For de mer trente er det viktigste å opprettholde mobilitet, og god sirkulasjon til hele kroppen. Det viktigste er at det er noe du trives med å gjøre! 

Så lager vi en bevegelsesplan: Langsom opptrapping, med masse fous på å merke hva som skjer underveis, både i kroppen og med tankene. Her kan det nemlig dukke opp massevis av motstand, og det er nyttig informasjon!

Dette aspektet handler både om hvor mye stress som er i livet ditt, i form av forpliktelser, tidspress, vanskelige livssituasjoner,  og hvordan du håndterer stressreaksjoner når ting blir vanskelige.

Stress virker veldig sterkt inn på inflammasjonstilstanden i kroppen, og øker dermed smerte og sykdomsutvikling. I tillegg forsterkes opplevelsen av smerte og ubehag. 

Vi kartlegger både ved samtale, selvrapportering og skåringsverktøy.

Det finnes et mylder av metoder man kan bruke for å redusere stress i tilværelsen, og øke egen evne til å håndtere stress. Vi prøver forskjellige metoder, og finner noe som fungerer for deg.

Vi har etterhvert begynt å forstå rekkevidden av hva traumatiske hendelser, og spesielt tidlig i livet, gjør med vår mentale og fysiske helse. 

Smertetilstander og sykdom er ofte tett knyttet til tidligere traumer og ubearbeidede hendelser, og da er det viktig å ta tak i disse. Traumeerfaring er derfor også noe som vi kartlegger og undersøker. 

Traumer kan være krevende å jobbe med, og vi beveger oss med stor respekt og forsiktighet i disse feltene. Jeg en del erfaring med og stor interesse for dette feltet, men jeg samarbeider også med andre innenfor traumefeltet som jeg henviser til ved behov.

Prosessen, trinn for trinn

Samtale på telefon/mail.

REGISTRERING hos meg. Du får tilsendt spørreskjema og skriftlig informasjon om hvordan jeg jobber.

KARTLEGGING begynner. Nå er vi i gang!

Du ber legen din om å sende meg elektronisk journal. Jeg går gjennom journalen for relevante helseopplysninger.

Første konsultasjon, på telefon, video eller et møte. Vi går gjennom dine utfordringer slik du opplever dem og det som kommer fram gjennom journalene dine og kartlegginga vi har gjort. Vi utformer sammen en MÅLSETNING, med noen delmål.

Basert på alt over lager jeg en BEHANDLINGSPLAN som tar for seg kosthold/ernæring, bevegelse, søvn og stresshåndtering.

Endringsprosessen er allerede i gang. I denne fasen vil du få lekser innimellom, i form av aktiviteter jeg gjerne vil du skal utføre, for eksempel faste, lage kraft fra suppe, gjøre noen øvelser daglig, meditasjon, osv. Dersom det er workshops som kan passe for deg vil jeg kanskje anbefale det, eller henvise deg til andre behandlere jeg samarbeider med.

OPPFØLGING skjer i form av telefonsamtaler, mail, videokonferanser eller besøk. Jeg tilbyr også ute-timer, med bålprat og gåtur. Vi evaluerer hvor vi er i forhold til planen, vurderer måloppnåelse og samarbeidet vårt. Behandlingsplanen er et levende dokument, som endres og oppdateres ettersom tiden går og du utvikler deg og endrer vaner. I løpet av denne perioden vil du merke økende kjennskap til egen kropp, forbedringer i din helse, og en stadig økende selvtillit i forhold til helseavgjørelser.

AVSLUTNING – etter ca 6 måneder avslutter vi vårt helsesamarbeid; hos noen er det lenger, hos andre er det kortere. Innen denne tiden er det mitt mål at du skal kunne det du trenger for å fortsette å ivareta egen helse, og iverksette endringer om det oppstår helseutfordringer i framtiden. 

Din helse i dine egne hender

Samarbeidspartnere

Noe du lurer på?

Book time eller en uforpliktende prat